Gang van zaken

     
         
 

Als partijen bij een geschil zich gezamenlijk melden voor mediation, wordt meestal binnen twee weken een gezamenlijke afspraak met de mediator gepland. Daarin wordt uitgelegd wat partijen van mediation kunnen verwachten en wordt een bemiddelingsovereenkomst ondertekend Kijk hier voor een voorbeeld bemiddelingsovereenkomst. Vervolgens vinden één of meer gesprekken plaats waarin geprobeerd wordt een oplossing te vinden. Als een oplossing wordt gevonden worden de afspraken door de mediator schriftelijk vastgelegd en indien nodig, door de rechter bekrachtigd.

 

Als één partij zich meldt, wordt door de mediator contact opgenomen met de andere partij om te bezien of deze mediation wil proberen. Als dat het geval is, wordt een gezamenlijke afspraak gepland en verloopt het proces net zoals bij een gezamenlijke aanmelding.

 

 
 
 
© 2021 Brech Familierecht Algemene voorwaarden Privacyverklaring Klachtenregeling Waarneming Disclaimer Webdesign Peppered