Het soort conflicten

Wij bemiddelen bij alle soorten conflicten.

Echtscheidingsbemiddeling

Het is vaak moeilijk om met elkaar in gesprek te blijven als u gaat scheiden. Emoties lopen vaak hoog op. Wij helpen u om op een constructieve manier met elkaar in gesprek te blijven. Dit is vooral belangrijk als u kinderen heeft. Wij laten u zien hoe u als ouders met elkaar kunt praten in plaats van als ex-partners. Indien nodig, praten wij ook met de kinderen om hun gevoelens en wensen zichtbaar te maken. Daarnaast geven wij u voldoende juridische informatie om tot afspraken te komen over financiële zaken. Onze mediator is tevens een gespecialiseerd familierechtadvocaat. Alle afspraken die u maakt worden dan ook juridisch getoetst. Zo bent u er zeker van dat uw afspraken stand houden. Onze mediator stelt op basis van de gemaakte afspraken een echtscheidingsconvenant op en voert voor u de echtscheidingsprocedure. Kijk hier voor een voorbeeld convenant.

 

Omgangs- en gezagsbemiddeling

Soms lukt het niet om tot afspraken over de kinderen te komen. U wilt allebei het beste voor uw kind maar slaagt er niet in om op één lijn te komen. Wij laten u zien hoe u als ouders met elkaar kunt praten in plaats van als ex-partners. Indien nodig, praten wij ook met de kinderen om hun gevoelens en wensen zichtbaar te maken. Onze mediator is tevens een gespecialiseerd familierechtadvocaat. Door vele jaren ervaring met procedures over omgangsregeling kan zij u goed voorlichten over wat de mogelijkheden en valkuilen zijn. Op basis van de gemaakte afspraken stelt onze mediator een ouderschapsplan of kinderconvenant voor u op. Kijk hier voor een voorbeeld ouderschapsplan.

 

Bemiddeling bij alimentatie en boedelafwikkeling

Ook voor geschillen over alimentatie en boedelafwikkeling kunt u bij ons terecht. Wij hebben jarenlange ervaring met het opstellen van alimentatieberekeningen en het maken van boedelverdelingen en zijn goed op de hoogte van de alle trends en ontwikkelingen op deze gebieden. U wordt door ons uitvoerig geïnformeerd over de wettelijke regels en normen. Zo bent u er zeker van dat de afspraken die u maakt stand houden.

 

 

 

Bemiddeling bij familieconflicten en burenruzies

Familieverhoudingen kunnen door allerlei oorzaken verstoord raken. Als dit gebeurt, gaan meestal niet alleen de direct betrokkenen daaronder gebukt; ook andere familieleden lijden eronder. Wij helpen u om op een constructieve manier weer met elkaar in gesprek te komen en te werken aan verbetering van de verstandhouding en herstel van de familieband.
Burenruzies kunnen voor veel spanningen zorgen en zijn soms zelfs aanleiding om te willen verhuizen. Wij kunnen u met elkaar in gesprek brengen en samen met u werken aan een betere verstandhouding. Daarbij kunnen allerlei afspraken gemaakt worden, waar u elkaar over en weer aan kunt houden.

 

Bemiddeling bij arbeidsconflicten

Een conflict op het werk kan veel spanningen geven en zelfs leiden tot ziekteverzuim. Dit is niet goed voor de werkgever, die collega's zwaarder moet belasten of een ander in dienst moet nemen om het werk te doen, maar ook niet voor de werknemer die zich niet gewenst voelt en tijd moet steken in het zoeken naar een andere baan. Wij kunnen u met elkaar in gesprek brengen en samen met u werken aan een betere verstandhouding zodat u conflicten in de toekomst voorkomt of sneller kan oplossen. Mediation kan ook worden gestart in het kader van de wettelijke verplichting tot re-integratie van zieke werknemers.

 

Bemiddeling bij zakelijke conflicten

Een conflict kan ook in een zakelijke verhouding ontstaan. Te denken valt conflicten binnen samenwerkingsverbanden, directies en maatschappen. Ook valt te denken aan conflicten tussen leveranciers en afnemers. Juist in zakelijke verhoudingen kan het van groot belang zijn om conflicten goed op te lossen en de verhoudingen zodanig te verbeteren dat conflicten in de toekomst voorkomen kunnen worden of sneller kunnen worden opgelost. Er kunnen grote belangen op het spel staan die bij een goede voortzetting van de samenwerking zijn gebaat. Ook in deze conflicten kunnen wij helpen.

 
 
 
© 2012 Brech Familierecht Algemene voorwaarden Privacyverklaring Klachtenregeling Waarneming Disclaimer Webdesign Peppered