Prijzen

  • Het uurtarief is variabel en afhankelijk van de complexiteit en de spoedeisendheid van de zaak. Het honorarium zal tijdens het intakegesprek worden besproken en overeengekomen.
  • Indien gewenst kan bij het intakegesprek een vaste prijs worden afgesproken.
  • Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen kan een beroep worden gedaan op door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Zie voor meer informatie over de inkomensgrenzen en eigen bijdragen op www.rechtsbijstand.nl.
  • Mocht het eindresultaat van een mediation worden voorgelegd aan de rechter ter bekrachtiging, wordt griffierecht doorberekend. De hoogte hiervan is afhankelijk van het soort zaak en of men voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt. Ook overige kosten zoals kosten van gemeentelijke uittreksels worden doorbelast.

 

 

 

 

 
 
 
© 2021 Brech Familierecht Algemene voorwaarden Privacyverklaring Klachtenregeling Waarneming Disclaimer Webdesign Peppered